Fonden Boskov

Fonden Boskov er et botilbud til psykisk syge, som har generelle indlæringsvanskeligheder og derfor har svært ved at begå sig på egen hånd i samfundet.

Vi er et velfungerende §107 og §108 bo-tilbud, der adskiller sig fra de fleste andre ved at være fuldstændigt integreret i lokalsamfundet som almindelige 1- og 2-værelses lejligheder beliggende i Bagsværd centrum, tæt ved S-tog og indkøbsmuligheder.

Formålet hos Boskov er at hjælpe og træne beboernes mentale og sociale færdigheder, så de får et så godt og normalt liv som muligt, samt udvikler sig og bliver selvhjulpne, evt. med henblik på at flytte i egen bolig.

Vi støtter og guider den enkelte beboer ved, i fællesskab, at udarbejde personlige udviklingsplaner og bane vejen for, at beboeren kan indgå i netværk, der understøtter hans eller hendes udviklingsplan.

Åbningstider

Efter aftale

Kontakt

www.fondenboskov.dk
Telefon: 24 84 03 55

Adresse

Vadstrupvej 41B, stuen og 1. sal th.
2880 Bagsværd